fbpx

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne

Łaski Dom Kultury w 2022 roku został beneficjentem 10. edycji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. To jeden z najważniejszych programów NCK wspierających rozwój instytucji kultury w kraju.

W wyniku procedury konkursowej wyłoniono 50 beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty uzyskały najwyższe oceny. W 2022 roku łączne wsparcie, które otrzymały od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wynosi 2 mln zł. W stosunku do poprzednich edycji budżet programu zwiększył się o ¼.

Podczas naboru wpłynęło 176 wniosków. W związku z dużą liczbą złożonych aplikacji, jak również wysokim poziomem prezentowanych projektów, dla realizacji założeń programu, przewidujących (adekwatnie do budżetu programu) przekazanie dotacji grupie 50 beneficjentów, podwyższony został próg punktowy umożliwiający dofinansowanie projektów. Zgodnie z par. 9 ust. 16 Regulaminu dotacje otrzymały wnioski, które uzyskały minimum 78,75 punktów. Łaski Dom Kultury zajął 3 miejsce na liście beneficjentów, uzyskując bardzo wysoki wynik – 85,25 pkt. Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie: 38 000,00zł

Źródło: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/aktualnosci/wyniki-naboru-2022

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 2201_dk_plus_800x600_wynik_auto_1600x800.jpg
Program Dom Kultury + odbędzie się w Łasku.

Czego dotyczy program Dom Kultury+?

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne realizowany jest od 2013 r. Skierowany jest do domów kultury, które podejmują nowatorskie działania animacyjne ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej, projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji. Wszystkie wymienione etapy projektów (diagnoza, działanie, ewaluacja), składają się na całość przedsięwzięcia (zadania) dofinansowanego ze środków programu.

Dlaczego ten program jest kluczowy dla rozwoju kultury w regionie łaskim?

O badaniach społecznych rozmawiamy w zespole ŁDK od kilku lat. Do tej pory nie mieliśmy możliwości finansowych, ani kompetencyjnych, aby takie badania przeprowadzić w sposób rzetelny i w pełni mierzalny. Dzięki udziałowi w programie DK+ udało nam się ten cel zrealizować. Zdobyliśmy przede wszystkim odpowiednią wiedzę z realizacji badań jakościowych i ilościowych w zakresie badania potrzeb i oczekiwań związanych z życiem kulturalnym mieszkańców Łasku i okolic. Wyniki tych badań pomogły nam jeszcze precyzyjniej kreować ofertę różnych aktywności dla Was.

W ramach pierwszego etapu realizacji zadania, przy wsparciu profesjonalnych socjologów przeprowadziliśmy pierwsze, rzetelne badania potrzeb kulturalnych mieszkańców Kolumny. Wybraliśmy Kolumnę z uwagi na jej wyjątkowy charakter i duże zainteresowanie życiem kulturalnym ze strony mieszkańców. Wyniki przeprowadzonych badań opublikowaliśmy tutaj.

Druga część projektu to już realizacja pomysłów przygotowanych przez mieszkańców Kolumny. Na specjalnym posiedzeniu komisji opiniującej wnioski, w partnerskim porozumieniu udało nam się dopracować następujące pomysły:

  • Leśna scena – Las Kolumna, autorstwa Marty Stradomskiej, w ramach inicjatywy zrealizowaliśmy 3 koncerty plenerowe na Placu Szarych Szeregów w Kolumnie
  • Kolumna Bębni Życiem, autorstwa Dawida Koneckiego i Wojciecha Pęczka, w ramach inicjatywy zrealizowaliśmy dwudniowe warsztaty muzyki afrykańskiej (bębny djembe) na plaży pod legendarnym „Bykiem”.
  • Kino Leśne, autorstwa Anny Robak i Beaty Korczyńskiej, w ramach inicjatywy przygotowaliśmy pokaz zdjęć dawnej Kolumny, szczególnie Kina Leśnego. Przygotowaliśmy też koncert muzyki filmowej oraz kino plenerowe. Nie zabrakło także opowieści mieszkańców o dawnej Kolumnie.
  • Bujasz Babuniu w Kolumnie, autorstwa Katarzyna Kazimierczak – Chalcińskiej, Doroty Wyszomirskiej, Jana Gromskiego, Kacpra Koryckiego, Ziemowit Chalcińskiego, w ramach inicjatywy powstał materiał filmowy promujący profilaktykę i regularne badanie się przez dziadków i rodziców młodych mieszkańców Kolumny.
  • Integracyjne warsztaty robotyczne – turniej, autorstwa Krzysztofa Urbankiewicza (Robotech), w ramach inicjatywy przygotowaliśmy integracyjne spotkanie dla całych rodzin w oparciu o podstawy robotyki i programowania – naturalnie w nawiązaniu do Kolumny.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 2022_NCK_dofinans_dom-kultury-plus-rgb-1024x304.jpg