fbpx

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury – o co chodzi?

Celem projektu jest rozwój kompetencji instytucji kultury w zakresie projektowania działań z obszarów edukacji kulturalnej oraz animacji kultury z wykorzystaniem internetu i narzędzi ICT. Działania obejmują kompleksowe szkolenia i związane z nimi doposażenie w niezbędny sprzęt IT i oprogramowanie.

Rezultatem projektu będzie co najmniej 250 instytucji kultury przygotowanych do projektowania i realizacji oferty kulturalnej online.

Wartość projektu: 42 287 500,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 39 043 712,54 zł

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje kultury w  kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej.Jego ogromnym atutem i wyjściem naprzeciw potrzebom potencjalnych beneficjentów jest brak wymogu wkładu własnego, który w dzisiejszych realiach dla wielu, zwłaszcza mniejszych i mniej zasobnych instytucji, mógłby być przeszkodą nie do pokonania. Projekty mogą być w 100% realizowane ze środków grantowych.

W czasie trwanie projektu grantobiorca:

  • weźmie udział w cyklu szkoleń NCK,
  • skorzysta z pomocy tutora cyfrowego,
  • zakupi niezbędny sprzęt, oprogramowanie i licencje.

Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem instytucji kultury. Wpłynęło 1221 wniosków, z czego 1019 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, którzy otrzymają łączne dofinansowanie w kwocie 26 430 500 złotych.

źródło: Narodowe Centrum Kultury.

Wśród 200 Grantobiorców z całej Polski znalazł się Łaski Dom Kultury. Studio Kultura 2.0 stało się faktem!

Nowoczesne, interdyscyplinarne studio podcastowe to doskonałe miejsce do realizacji swoich pasji i oryginalnych pomysłów. Studio Kultura 2.0 służy mieszkańcom naszego regionu, a także innym jednostkom samorządowym, z którymi ŁDK współpracuje. Do tej pory zrealizowaliśmy już kilkadziesiąt podcastów live, w których opowiadamy o działalności Domu Kultury. Kilkukrotnie wspieraliśmy łaską Bibliotekę, realizując streamingi z wydarzeń. Trafiają do naszego studia także profesjonaliści – zawodowi aktorzy i muzycy, którzy realizują swoje autorskie nagrania. Pomagamy początkującym streamerom ogarnąć technologiczny chaos. To wszystko w Łaskim Domu Kultury!

Na realizację zadania Łaski Dom Kultury otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 73 500,00 zł

Na plakacie znajdują się informacje dotyczące realizacji projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury
Grafika promująca Konwersję Cyfrową DK