O nas


Łaski Dom Kultury to kolorowe serce Łasku.


To miejsce, gdzie kiełkują artystyczne marzenia i wykluwają się dorodne pomysły. To wyspa odkrywania i szlifowania talentów, utkana z pociągnięć pędzla, lotności dźwięku, dynamiki ciała i statyczności słów. To przyjazny azyl na naukę, pracę i ćwiczenia przyprawiony obietnicą błogiej satysfakcji sukcesu i dotknięcia życiowego celu. To prawdziwy, namacalny (nie wirtualny) relaks, uśmiech i integracja, zagubiona gdzieś w dzisiejszym cywilizacyjnym szumie. Łaski Dom Kultury to przestrzeń zarówno dla intensywnej burzy mózgów, jak i subtelnej, stonowanej refleksji. Być może ten Dom to czyjś najważniejszy świat.

Dla nas Dom Kultury do Dom Wolności. Otwarty dla wszystkich i dla każdego z osobna. Miejsce gościnne, przyjazne, czyste i estetyczne, które daje platformę do wspólnej rozmowy i wspólnego działania. Dom Kultury, już sama nazwa tego miejsca zobowiązuje. “Dom” to przestrzeń, w której mamy się czuć bezpiecznie i dobrze. Przestrzeń, za którą jesteśmy odpowiedzialni, ale też potrafimy od niej wymagać. Robimy w Waszą stronę duży krok. I Wy zróbcie choćby maleńki. Przyjdźcie na koncert, kawę, napiszcie na naszym facebooku jaki dom kultury Wam się marzy, co chcielibyście usłyszeć, zobaczyć. Czego od nas oczekujecie. Poczujcie, że Dom Kultury to na Nasz Wspólny Dom Kultury.

Łaski Dom Kultury. Tworzymy więzi.