O nas


Łaski Dom Kultury to kolorowe serce Łasku.


To miejsce, gdzie kiełkują artystyczne marzenia i wykluwają się dorodne pomysły. To wyspa odkrywania i szlifowania talentów, utkana z pociągnięć pędzla, lotności dźwięku, dynamiki ciała i statyczności słów. To przyjazny azyl na naukę, pracę i ćwiczenia przyprawiony obietnicą błogiej satysfakcji sukcesu i dotknięcia życiowego celu. To prawdziwy, namacalny (nie wirtualny) relaks, uśmiech i integracja, zagubiona gdzieś w dzisiejszym cywilizacyjnym szumie. Łaski Dom Kultury to przestrzeń zarówno dla intensywnej burzy mózgów, jak i subtelnej, stonowanej refleksji. Być może ten Dom to czyjś najważniejszy świat. Otwarty dla wszystkich. I dla każdego z osobna.