fbpx

Filia ŁDK

Filia Łaskiego Domu Kultury w Kolumnie funkcjonuje przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łasku-Kolumnie na ul. Toruńskiej 1. Jako samodzielna instytucja krzewienia kultury istnieje od 2003 roku, wtedy to Filia została włączona w strukturę organizacyjną Łaskiego Domu Kultury.

Głównym celem Ośrodka Kultury w Kolumnie jest prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz lokalnej społeczności oraz organizowanie zajęć o zróżnicowanej formie aktywności. Ośrodek Kultury w Kolumnie spełnia również rolę wspomagającą, gdyż jest współorganizatorem akademii i uroczystości odbywających się na terenie szkoły, przy której działa. Działalność Filii Łaskiego Domu Kultury w Kolumnie to nie tylko działalność na terenie szkoły. Występy zespołów Filii ŁDK są nieodłącznym atrybutem wielu imprez okolicznościowych.

INFORMACJE:

Kierownik Filii ŁDK – Grzegorz Rosiak – 604582606

Filia Łaskiego Domu Kultury w Kolumnie, ul. Toruńska 1

Link do profilu Filii na Faceboku

Zapisy do pracowni artystycznych Filii ŁDK (ważne – pracownie Filii zawierają w opisie informacje – filia w kolumnie)