fbpx

Filie ŁDK

Filia Łaskiego Domu Kultury w Kolumnie funkcjonuje przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łasku-Kolumnie na ul. Toruńskiej 1. Jako samodzielna instytucja krzewienia kultury istnieje od 2003 roku, wtedy to Filia została włączona w strukturę organizacyjną Łaskiego Domu Kultury.

Głównym celem Ośrodka Kultury w Kolumnie jest prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz lokalnej społeczności oraz organizowanie zajęć o zróżnicowanej formie aktywności. Ośrodek Kultury w Kolumnie spełnia również rolę wspomagającą, gdyż jest współorganizatorem akademii i uroczystości odbywających się na terenie szkoły, przy której działa. Działalność Filii Łaskiego Domu Kultury w Kolumnie to nie tylko działalność na terenie szkoły. Występy zespołów Filii ŁDK są nieodłącznym atrybutem wielu imprez okolicznościowych.

INFORMACJE:

Kierownik Filii ŁDK – Grzegorz Rosiak – 604582606

Filia Łaskiego Domu Kultury w Kolumnie, ul. Toruńska 1

Link do profilu Filii na Faceboku

Zapisy do pracowni artystycznych Filii ŁDK (ważne – pracownie Filii zawierają w opisie informacje – filia w kolumnie)


Kamienica przy Placu 11 Listopada 1 w Łasku

Zrewitalizowana kamienica jako filia ŁDK funkcjonuje od 2022 roku. To zupełnie nowa przestrzeń, gotowa do zagospodarowania na m.in. realizację zadań Gminy Łask i Łaskiego Domu Kultury.

Docelowo kamienica będzie miejscem do działania łaskich stowarzyszeń i nieformalnych grup działania. Dostępna i wielofunkcyjna przestrzeń kamienicy stanie się doskonałym miejscem do organizacji konferencji, spotkań, warsztatów i koncertów.

Kamienica jest dostosowana do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami.

Kierownik Kamienicy (filii ŁDK)

Joanna Rojewska

kontakt: j.rojewska@laskidomkultury.com.pl

tel.: 667466314