fbpx

Orkiestra Dęta ŁDK

Orkiestry dęte to bardzo ważny element naszego kulturowego krajobrazu.

W Łasku już wiele lat temu kilkakrotnie próbowano powołać do życia grupę pod nazwą Orkiestra Dęta ŁDK, jednak z różnym skutkiem. Na odnotowanie zasługuje fakt stworzenia zespołu, który pod kierunkiem Edwarda Ślipskiego w marcu 1985 roku rozpoczął pierwsze próby. 20 lutego następnego roku odbył się premierowy występ.

W 1995 roku ówczesna dyrektor Łaskiego Domu Kultury, Elżbieta Wojtacka wróciła do pomysłu zbudowania na nowo Orkiestry Dętej ŁDK. Na jej czele stanął Daniel Borowiecki, który przez kilkanaście lat z powodzeniem prowadził zespół uświetniający swoimi występami wiele wydarzeń i imprez.

Po przedwczesnej śmierci Daniela Borowieckiego obowiązki kapelmistrza przejął jego syn Maciej, następnie orkiestrę prowadził Wojciech Wolniak, a po nim Anna Smolarek – Łągiewczyk.

Nagrody:

  • II miejsce na Festiwalu Orkiestr Dętych w Pabanicach (2001 r.)
  • III nagroda w II Przeglądzie Orkiestr Dętych Województwa Łódzkiego „Złota Lira” (2003 r.)

Ponadto muzycy z Łasku zostali też laureatami Konkursu Orkiestr Dętych Województwa Łódzkiego „Łódzkie Gra Chopina” (2010 r.) i wystąpili w prestiżowym koncercie w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli z okazji Święta Niepodległości (2009 r.)

Od października 2021 r. na jej czele stoi kapelmistrz Maciej Malinowski, zawodowy muzyk absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie trąbki, absolwent studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów w Nowym Sączu.

Łaska Orkiestra Dęta dba o różnorodność repertuaru wykonywanego zarówno podczas oficjalnych uroczystości patriotycznych jak i religijnych, ale także podczas wydarzeń typowo rozrywkowych.

Zapraszamy chętnych do wspólnego muzykowania!

Orkiestra Dęta ŁDK spotyka się, w każdy wtorek w godzinach 19:00 – 21:00 w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku.

Jeśli jesteś zainteresowana/y dołączeniem do Orkiestry Dętej ŁDK, kliknij w przycisk poniżej i zapisz się:

Zdjęcie przedstawia osoby grające na instrumentach, które są członkami grupy Orkiestra Dęta ŁDK. Przed orkiestrą stoi dyrygent. Wszyscy znajdują się na scenie Łaskiego Domu Kultury.
Koncert z okazji Dnia Kobiet 2023 r.

Link do Facebooka Orkiestry Dętej ŁDK: https://bit.ly/40dD6rk