fbpx

Kacper Niełaczny „Pochwała Cienia”

Wystawa ceramiki, fotografii i rysunku w Galerii z Fortepianem Łaskiego Domu Kultury.

Kacper Niełaczny jest uczniem 3 klasy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli, specjalizacja: ceramika artystyczna. Uczestniczy też w programie stypendialnym „ZDOLNI” Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie w dziedzinach plastycznych. Na początku tworzył wyłącznie rysunki, starając się jak najlepiej oddać proporcję, światłocień czy perspektywę. Dalej kształci się w kierunku rysunku, a zdobyte umiejętności pomagają mu w tworzeniu w innych technikach.

W szkole jako specjalizację wybrał ceramikę artystyczną. Pierwsze formy które tworzył były ćwiczeniami warsztatowymi i zabawą z nowym medium, nie kierował się przy ich tworzeniu żadnym większym zamysłem czy ideą, która by je łączyła. Od pewnego czasu jednak bardziej świadomie traktuje tworzone przez siebie prace. W ceramice próbuje łączyć to co dynamiczne z organicznością i spokojem płynącym z natury.

Zainteresował się również fotografią, którą z początku traktował jako hobby i odskocznię od głównych nurtów tworzenia. Później zaczął znajdować w niej nowe pola wyrazu, tak inne i odległe od jego dotychczasowych poszukiwań. Fotografia nauczyła go dużej uważności wobec otoczenia i doceniania jej niepowtarzalności.

Tematyka prac tworzonych przez Kacpra Niełacznego wynika bezpośrednio z zafascynowania dalekowschodnimi ideami i filozofiami. Bardzo duży wpływ jego twórczość wywarła japońska kultura i sztuka. Sama nazwa wystawy pochodzi od tytułu eseju o japońskiej estetyce „Pochwała Cienia”, autorstwa Jun’ichirō Tanizaki. Autora wystawy intryguje sposób w jaki cień działa na wyraz artystyczny dzieł oraz to jak wpływa na odbiorcę.

Wielką inspirację stanowi dla niego natura oraz zjawiska w niej występujące. Aktywnie czerpie ze wzorców jakie możemy w niej dostrzec.

Kacper Niełaczny podczas tworzenia prac świadomie rezygnuje ze stosowania intensywnych kolorów, zamiast tego korzysta z naturalnych i stonowanych barw. Takie rozwiązanie daje mu przestrzeń na operowanie formą, teksturami oraz działanie światłocienia.

Większość prac przedstawionych na wystawie jest wynikiem jego osobistych poszukiwań twórczych, realizowanych w czasie wolnym. Cały ten proces jest podparty umiejętnościami i wiedzą zdobytymi w szkolnych pracowniach artystycznych, w szczególności w pracowni ceramiki prowadzonej przez mgr. Beatę Szczepaniak. Nauka w liceum plastycznym dała mu możliwość poznania innych mediów poza rysunkiem, takich jak ceramika i fotografia, które obecnie stanowią dla niego najważniejszą formę wyrazu artystycznego.

Wystawa będzie czynna do 4 czerwca.