fbpx

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne – RAPORT

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne to program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury przy współpracy z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej C.A.L.

Łaski Dom Kultury pierwszy raz w swojej historii został beneficjentem programu wspierającego inicjatywy lokalne. Jednym z kamieni milowych DK+ jest przygotowanie RAPORTU z przeprowadzonych badań na temat potrzeb życia kulturalnego, a przede wszystkim rozpoznania i rozbudzenia aktywności społeczności lokalnej.

Grafika promująca program Dom Kultury+ w Kolumnie i Łasku

DO OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK – wskazówki z raportu w odniesieniu do Waszych projektów przygotujcie na 21 czerwca (godz. 18:00 w ŁDK). Przedyskutujemy zagadnienia z raportu z komisją, a także pozostałymi potencjalnymi grantobiorcami.