fbpx

O Łaskim UTW

Uroczyste „Gaudeamus” zabrzmiało po raz pierwszy w murach Łaskiego Domu Kultury 7 października 2008 roku.

Łascy seniorzy niemal od początku istnienia PDK, a później ŁDK, w kulturze dostrzegali szanse, także dla siebie. Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek wypowiedział znamienne słowa: „To wspaniałe, że w naszej łaskiej społeczności znalazło się grono zapaleńców, chcących podjąć trud powołania i prowadzenia tego – jak sądzimy – pięknego dzieła: Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

Pomysł zrodził  się w głowach kilku łaskowianek, czyli dyrektor ŁDK Elżbiety Wojtackiej-Ślęzak
i przedstawicielek Łaskiego Towarzystwa Kulturalnego, którymi są Bronisława Karolczyk i Jolanta Cieślarczyk-Szczepaniak. Nawiązały one kontakt z Zarządem UTW w Pabianicach, by podpatrzeć metody pracy tamtejszej organizacji. Uzyskały akceptację władz miasta i wkrótce zaangażowały większe grono wolontariuszy. Wyzwanie podjęły m.in. Aleksandra Tarnowska, Krystyna Szmigiel, Danuta Krawcewicz, Hanna Badziak, Maria Hruszka i Maria Mańkowska. 27 maja 2008 roku ponad 80 osób zebranych w Łaskim Domu Kultury postanowiło utworzyć Łaski Uniwersytet Trzeciego. Wyłoniono Zarząd z prezes Aleksandrą Tarnowską.

Obecnie na Łaskim UTW funkcjonują sekcje takie jak: informatyczna, turystyczna, plastyczna, taneczno-teatralna, wokalna, sportowa, językowa, literacka, nordic wolking. Studenci chętnie biorą udział w wykładach o zróżnicowanej tematyce, prowadzone przez profesorów wyższych uczelni, specjalistów wielu dziedzin wiedzy i nauki.

Każdego roku organizowane są wycieczki autokarowe, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Słuchacze podczas ich zwiedzają ziemię łódzką, ciekawe miejsca w Polsce i za granicą. Sekcja plastyczna tworzy wyjątkowe prace, które studentki prezentują nie tylko w Łasku czy Kolumnie, ale również w innych miejscowościach województwa łódzkiego. W pracowni tej spotykają się między innymi miłośnicy sztuki decoupage. Sekcja informatyczna (podzielona na poziom podstawowy i zaawansowany) zapoznaje członków ŁUTW z tajnikami informatyki, korzystania z komputerów i smartphonów. Uczestnicy mają możliwość rozpoczęcia swojej przygody z językiem angielskim oraz rozwinięcia swoich dotychczas nabytych umiejętności. Sekcje wokalna i taneczna z dużymi sukcesami reprezentują Uniwersytet na wielu scenach. Grupa sportowa dba o rozwój fizyczny na zajęciach z gimnastyki, pływania czy nordic walkingu. Z kolei warsztaty literackie umożliwiają stawianie pierwszych twórczych kroków i rozwój pisarskich umiejętności.

Łaski Uniwersytet Trzeciego Wieku swoją działalnością aktywizuje seniorów intelektualnie, artystycznie, fizycznie, a przede wszystkim społecznie. Angażuje osoby starsze do kreowania życia kulturalnego, a także aktywnego uczestnictwa w nim. Daje możliwość integracji i tworzenia więzi, mobilizuje oraz inspiruje.