fbpx

O ŁTK

Łaskie Towarzystwo Kulturalne działa od 1996 roku.

Jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się upowszechnianiem kultury w naszym regionie. Wspólnie z Łaskim Domem Kultury organizuje festiwale, koncerty, przeglądy i ciekawe spotkania z muzyką.

Regularnie stara się pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację celów statutowych. W 2022 roku było partnerem organizacyjnym Festiwalu Sztuki „Pociąg do Kolumny”, na realizację zadania otrzymało grant z Gminy Łask.
Łaskie Towarzystwo Kulturalne w partnerstwie z Łaskim Domem Kultury z powodzeniem złożyło wniosek „Nienadęta Orkiestra Dęta – Orkiestra na Blachę” w ramach Programu Rządowego Infrastruktury Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Uzyskane środki zostały przeznaczone na zakup nowych instrumentów dla Orkiestry Dętej, które będą również wykorzystywane przez podopiecznych Społecznego Ogniska Muzycznego.

Pod skrzydłami stowarzyszenia znajduje się Społeczne Ognisko Muzyczne, w którym podczas nauki gry na instrumentach (m.in. pianino, gitara, perkusja, akordeon, skrzypce), młodzi szlifują swoje talenty.