fbpx

Program Dom Kultury+ wraca do Łasku!

Celem programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

W ramach naboru można było ubiegać się o dofinansowanie realizacji jednego z dwóch zadań:

  • Zadanie I – Inicjatywy lokalne lub
  • Zadanie II – Partnerstwo lokalne

W wyniku procedury konkursowej z grona samorządowych instytucji kultury zostało wyłonionych 60 beneficjentów, których projekty uzyskały najwyższe oceny. W 2024 roku łączne wsparcie, które otrzymają od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wynosi 2,5 mln zł. Łaski Dom Kultury w ramach Zadania II otrzymał dofinansowanie w wysokości 50.000zł.

Źródło: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/aktualnosci/rozstrzygniecie-naboru-do-programu-dom-kultury-edycja-2024

Dom Kultury+ wraca do Łasku, czyli co mamy w planach.

Po raz drugi udało się nam dostać do jednego z najważniejszych programów Narodowego Centrum Kultury. Nasz projekt dotyczy drugiego punktu w ramach realizacji projektu grantowego:

  • Zadanie II – PARTNERSTWO LOKALNE jest kolejnym etapem społecznego i profesjonalnego rozwoju domu kultury, opartym na budowaniu partnerskich relacji w środowisku lokalnym. Aktywna współpraca pomoże stworzyć kreatywną przestrzeń ułatwiającą wypracowanie i realizację działań z zakresu edukacji i animacji kulturowej. Realizacja długofalowych i środowiskowo zakorzenionych celów partnerstwa lokalnego animowanego przez dom kultury wymagać będzie zespołowego uczenia się, planowania i refleksji (źródło: nck.pl).

Co mówi o tym projekcie zespół ŁDK:

Hasło „Tworzymy Więzi” to nasze firmowe motto. Jest częścią misji i wizji Łaskiego Domu Kultury, ale co najważniejsze – tożsamości. Dlatego czas najwyższy na stworzenie sieci osób aktywnych w obszarze kultury. Osób, które będą mogły inicjować współpracę i wymieniać się informacjami na temat tego, co kulturalnego dzieje się w Łasku. Wypracujemy w partnerskim porozumieniu skuteczne metody współpracy i efektywne sposoby komunikacji – nie tylko pomiędzy ośrodkiem kultury a partnerami, a także pomiędzy samymi partnerami. Zależy nam na przygotowaniu spójnej i angażującej wizji współpracy na przyszłość.

Dział Merytoryczny ŁDK.

Jesteśmy teraz na etapie formalizacji wniosku, złożenia niezbędnych dokumentów do Narodowego Centrum Kultury. Będziemy Was na bieżąco informowali o postępach realizacji zadania.