fbpx

ŁDK beneficjentem programu Zaproś nas do Siebie!

„Zaproś nas do siebie!” jest projektem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury. Zakłada uczenie się poprzez doświadczanie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji pomiędzy uczestnikami i uczestniczkami.

Instytucje, które wezmą udział w projekcie, otrzymają od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie:

  • wzmocnienia kompetencji pracowników i pracownic instytucji kultury w obszarze komunikacji i pracy w zespole,
  • wzmocnienie kompetencji dyrektorów i dyrektorek instytucji w zakresie zarządzania,
  • rozwoju oferty programowej instytucji na kolejny rok, opartej na tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami.

Źródło: https://www.nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/zapros-nas-do-siebie/o-projekcie

Identyfikacja wizualna programu Zaproś nas do Siebie.
Grafika promująca projekt Narodowego Centrum Kultury

Łaski Dom Kultury znalazł się wśród 14 beneficjentów tegorocznej edycji programu.

Projekt „Zaproś nas do siebie!” skierowany jest do domów, ośrodków lub centrów kultury, posiadających status samorządowej instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury.

Lista beneficjentów programu dostępna pod linkiem: https://bit.ly/3YXmnYl

Zaproś nas do Siebie – edycja 2021 / materiał wideo NCK