Ferie zimowe w ŁDK

Zapisy i informacje: (43) 675 37 13 | Koordynator zajęć feryjnych: Sylwia Zbijewska.U

W programie drugiego tygodnia 20.01 – 24.01

Poniedziałek: sensoplastyka | eksperymenty

Wtorek: Klub Małego Odkrywcy

Środa: Klub Małego Odkrywcy | warsztaty plastyczne KOLEC

Czwartek: Klub Małego Odkrywcy | wyjazd do Bazy Lotnictwa Taktycznego
wyjazd godzina 10:00
zapisy na osobnej liście

Piątek: wielka cepeliada z Klubem Małego Odkrywcy | zajęcia plastyczne KOLEC

Informacja prawna – Ferie Zimowe w ŁDK

Zajęcia organizowane przez Łaski Dom Kultury w okresie ferii nie stanowią „wypoczynku” w rozumieniu ustawy z dnia. z dnia 11 września 2015 r

Na każde zajęcia dzieci zapisują się indywidualnie, na każdy dzień osobno.

Każdego dnia ferii gościmy w ŁDK inną grupę dzieci.

Żadne z zajęć proponowanych przez ŁDK nie trwają nieprzerwanie dłużej niż jeden dzień.

Aktywności proponowane przez ŁDK w okresie feryjnym to nasze codzienne zajęcia edukacyjne, a nie oferta przygotowana z myślą o organizacji „czasu wolnego” dzieci. Zmianie ulega jedynie godzina proponowanych zajęć (w ciągu roku są to zajęcia popołudniowe, w trakcie ferii zajęcia dopołudniowe.)

Nie prowadzimy w ferie żadnych zajęć z zakresu edukacji artystycznej, których nie prowadzilibyśmy w ciągu roku.

Łaski Dom Kultury nie organizuje „ferii”, „półkolonii”, „wakacji w mieście” ani innej formy wypoczynku zdefiniowanej w ustawie z dnia 11 września 2015 r.

Sformułowanie „ferie” użyte w naszej propozycji odnosi się do czasu, w którym zajęcia się odbywają, a nie do sposobu prowadzenia zajęć (czyli organizacji wypoczynku).

W trakcie ferii prowadzimy swoją codzienną statutową działalność związaną z edukacją artystyczną i kulturalną a nie „organizacją wypoczynku i czasu wolnego” i jako takiej nie zgłaszamy tej formy działalności do kuratorium.

Celem naszych zajęć jest nie „regeneracja psychiczna i fizyczna” a zdobywanie nowych, właściwych danej aktywności kompetencji oraz zapoznanie rodziców i dzieci z ofertą edukacyjną Łaskiego Domu Kultury.

Zajęcia maja charakter „dni otwartych”.

W ramach zajęć „feryjnych” proponujemy następujące formy aktywności, które są naszymi stałymi zajęciami:

-sensoplastyka

-warsztaty wokalne

-warsztaty teatralne

-warsztaty plastyczne

-warsztaty taneczne

-zajęcia edukacyjno-animacyjne w ramach Klubu Młodego Odkrywcy

W ramach otwartych, bezpłatnych zajęć edukacyjnych nie zapewniamy dzieciom wyżywienia ani opieki innej niż opieka wykwalifikowanego instruktora właściwego dla danej aktywności artystycznej. Na zajęciach organizowanych w ferie obowiązują przepisy porządkowe i regulaminowe takie same jak przy wszystkich innych formach naszej aktywności edukacyjnej.

Podczas zajęć nie korzystamy z bazy lokalowej i zasobów innych niż podczas pracy poza okresem ferii zimowych.

Ponieważ na każde z zajęć zapisuje się zupełnie inna grupa dzieci, nie jesteśmy w stanie technicznie wyłonić żadnej grupy osobowej, która podlegałaby konieczności zgłoszenia jej pobytu w ŁDK dłużej niż dwa dni z rzędu w ramach organizowanych przez nas zajęć.