fbpx

SOM

Społeczne Ognisko Muzyczne w Łasku istnieje i działa na terenie Łasku od ponad 50 lat.

Powstało w listopadzie 1965 roku z inicjatywy ówczesnego Dyrektora Powiatowego Domu Kultury pana Józefa Ryszarda Sarosieka, którego starania aktywnie poparli rodzice zainteresowani możliwością indywidualnej gry na instrumentach tworząc Stowarzyszenie Przyjaciół Społecznych Ognisk Artystycznych. Obecnie SOM działa w ramach Łaskiego Towarzystwa Kulturalnego, mającego siedzibę w Łaskim Domu Kultury.

Zasadniczym celem działalności Ogniska Muzycznego jest wychowanie uczniów na przyszłych wykonawców i odbiorców muzyki, ich czynnego uczestnictwa w ruchu amatorskim oraz przygotowania szczególnie uzdolnionych słuchaczy do dalszego kształcenia w szkolnictwie muzycznym. Ustabilizowana kadra nauczycielska legitymująca się imponującym stażem pracy ma ogromny wpływ na wyniki pracy pedagogicznej.

Nauczają gry na: fortepianie, gitarze klasycznej, gitarze akustycznej, gitarze basowej i elektrycznej, perkusji oraz na instrumentach elektronicznych tzw. keyboardach.

Lekcje prowadzone są tylko indywidualnie, to znaczy, że nauczyciel pracuje na lekcji wyłącznie z jednym uczniem.

Tylko taki sposób nauczania daje gwarancje opanowania gry na instrumencie. Nauka prowadzona jest według cykli: dziecięcego i młodzieżowego. W ciągu roku obowiązują dwa egzaminy sprawdzające wyniki nauczania, a po roku nauki uczniowie otrzymują świadectwo promujące na kolejny rok nauki. Osoby kończące cykl nauczania przystępują do egzaminu dyplomowego i otrzymują świadectwa ukończenia Społecznego Ogniska Muzycznego. Nauka w SOM jest płatna. Z uwagi na indywidualne lekcje opłata wynosi 200 zł miesięcznie. Kadra nauczycielska stara się, aby najzdolniejsi uczniowie kontynuowali naukę w szkołach muzycznych.

Informacje i szczegóły dot. nauki w Społecznym Ognisku Muzycznym: Kierownik SOM Elżbieta Zdziarska: 601068650