fbpx

Dom Kultury+

Z przyjemnością informujemy, że nabór do tegorocznej, jubileuszowej 10. edycji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne został rozstrzygnięty. Łaski Dom Kultury został beneficjentem programu DK+!

Program Dom Kultury+, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, realizowany jest zgodnie z założeniami Paktu dla Kultury. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

Dlaczego ten program jest dla nas tak istotny?

O badaniach społecznych rozmawiamy w zespole ŁDK od kilku lat. Do tej pory nie mieliśmy możliwości finansowych, ani kompetencyjnych, aby takie badania przeprowadzić w sposób rzetelny i w pełni mierzalny. Dzięki udziałowi w programie DK+ uda nam się ten cel zrealizować. W ramach programu Łaski Dom Kultury zaprosi do współpracy specjalistkę od badań jakościowych i ilościowych, doktorantkę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki tej współpracy nauczymy się jak przeprowadzać badania potrzeb kulturalnych na określonej grupie mieszkańców. Wykorzystamy te umiejętności, aby w przyszłości samodzielnie w sposób profesjonalny przygotowywać takie diagnozy. Diagnozy, które pomogą nam jeszcze lepiej i efektywniej kreować rzeczywistość pełną kultury i wspaniałych inicjatyw. W tej edycji programu przeprowadzimy badania fokusowe wśród mieszkańców Łasku – Kolumny. Chcemy w ten sposób wyraźnie wskazać, że Łaski Dom Kultury chce w sposób odpowiedzialny realizować swoją misję również w Kolumnie. Dzięki pomysłom, których niewątpliwie pojawi się mnóstwo podczas trwania programu, będziemy mogli jeszcze lepiej wspierać i rozwijać pasje, marzenia i pomysły mieszkańców Kolumny.

Wyniki tych badań pomogą nam jeszcze precyzyjniej kreować ofertę różnych aktywności dla Was. Liczymy, że podczas realizacji projektu powstanie wiele wspaniałych inicjatyw oddolnych, które z dumą będziemy wspierać.

Obrazek przedstawia autorską Grafikę Aleksego Nowaka. Jest to plakat promujący projekt ŁDK "Tworzymy Więzi".
Plakat promujący Projekt “Tworzymy Więzi” w ramach programu Dom Kultury +

Komentarz autorstwa prof. Marka Krajewskiego, dotyczący Domu Kultury+, pochodzący z raportu końcowego z badań ewaluacyjnych II i III edycji Programu Dom Kultury+ (Edukacja Artystyczna 2012 i Inicjatywy Lokalne 2013):

„Trudno zaprzeczyć, iż Dom Kultury+, to jeden z najbardziej potrzebnych i najlepiej pomyślanych programów dotacyjnych realizowanych w Polsce. I to nie tylko dlatego, że zmiany systemowe w ostatnich dwu dekadach doprowadziły do likwidacji ponad 1/3 domów kultury w naszym kraju, a te, które pozostały potrzebują wsparcia, bo często cierpią z powodu braków infrastrukturalnych, finansowych i kompetencyjnych. Przede wszystkim dlatego, że instytucje tego rodzaju w wielu, zwłaszcza mniejszych, miejscowościach są jedynymi miejscami, w których kultura może być tworzona, upowszechniana i popularyzowana. Co więcej, domy kultury, to też miejsce, w którym urealnia się lokalna wspólnota, gdzie materializują się więzi spajające zbiorowości, gdzie w końcu można rozwijać pasje i talenty, odkrywać siebie. To ogromnie ważne funkcje, a więc tym bardziej warto walczyć o to, by domy kultury rzeczywiście były domami, a nie martwymi instytucjami, służącymi raczej ich pracownikom, niż komukolwiek innemu; o to, by poza rytualnymi działaniami zaskakiwały innowacyjnymi pomysłami i pobudzały do działania; o to, by były miejscami spotkania, a nie wyłącznie sztampowej edukacji, z wyraźnie zaznaczoną hierarchią oddzielającą mistrza i uczniów. Dom kultury+ jako projekt trafia w sedno problemów, jakie mamy dziś z kulturą. Jej najważniejszymi ogniwami są bowiem mało widoczne instytucje, wykonujące jednak organiczną pracę, od której efektów zależy to jak jesteśmy w kulturze, jej miejsce w hierarchiach ważności, nasza zdolność do korzystania z niej inaczej, niż tylko czerpiąc satysfakcje estetyczne. Instytucje zaniedbane i zapomniane, pogrążone często w letargu lub w przekonaniu, iż tak, jak jest, jest dobrze, bo tak było zawsze.”

źródło NCK: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/o-projekcie