XXX-lecie Fundacji im. Brata Alberta na Ziemi Łódzkiej

Od 4 listopada w Galerii z Fortepianem Łaskiego Domu Kultury będzie można oglądać wystawę jubileuszową poświęconą działalność Fundacji im. Brata Alberta na Ziemi Łódzkiej.

Autorami fotografii są: Mieczysław Olejnik, Stanisław Szafrański oraz Anna Bujnowicz.

Uroczyste wydarzenie połączone z wernisażem: 7 listopada o godz. 14:00 w Sali Widowiskowej oraz Galerii z Fortepianem ŁDK.