Równać Szanse

Pracujemy nad bardzo oryginalny projektem! 

Łaskim Dom Kultury zostął beneficjentem programu “Równać Szanse”. Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.

Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

więcej o “Równać Szanse” przeczytacie: https://rownacszanse.pl/

Zachęcamy do sprawdzenia Fanpage’a naszej akcji ART MURAL. Tutaj znajdziecie najświeższe informacje o postępie naszych prac i o tym co się wokół projektu dzieje.

ART MURAL FANPAGE