fbpx

Łaski Dom Kultury beneficjentem programu DK+

Z przyjemnością informujemy, że nabór do tegorocznej, jubileuszowej 10. edycji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne został rozstrzygnięty. Łaski Dom Kultury został beneficjentem programu DK+!

W wyniku procedury konkursowej zostało wyłoniono 50 beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty uzyskały najwyższe oceny. W 2022 roku łączne wsparcie, które otrzymają od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wynosi 2 mln zł. W stosunku do poprzednich edycji budżet programu zwiększył się o ¼.

W ramach naboru wpłynęło 176 wniosków. W związku z dużą liczbą złożonych aplikacji, jak również wysokim poziomem prezentowanych projektów, dla realizacji założeń programu, przewidujących (adekwatnie do budżetu programu) przekazanie dotacji grupie 50 beneficjentów, podwyższony został próg punktowy umożliwiający dofinansowanie projektów. Zgodnie z par. 9 ust. 16 Regulaminu dotacje otrzymały wnioski, które uzyskały minimum 78,75 punktów.

Źródło: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/aktualnosci/wyniki-naboru-2022

Program Dom Kultury + odbędzie się w Łasku.

Czego dotyczy program Dom Kultury +?

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne realizowany jest od 2013 r. Skierowany jest do domów kultury, które podejmują nowatorskie działania animacyjne ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej, projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji. Wszystkie wymienione etapy projektów (diagnoza, działanie, ewaluacja), składają się na całość przedsięwzięcia (zadania) dofinansowanego ze środków programu.

O szczegółach naszego pomysłu na realizacje zagadnień zawartych w programie poinformujemy w osobnym komunikacie.

Dlaczego ten program jest dla nas tak istotny?

O badaniach społecznych rozmawiamy w zespole ŁDK od kilku lat. Do tej pory nie mieliśmy możliwości finansowych, ani kompetencyjnych, aby takie badania przeprowadzić w sposób rzetelny i w pełni mierzalny. Dzięki udziałowi w programie DK+ uda nam się ten cel zrealizować. Zdobędziemy przede wszystkim odpowiednią wiedzę z realizacji badań jakościowych i ilościowych w zakresie badania potrzeb i oczekiwań związanych z życiem kulturalnym mieszkańców Łasku i okolic.

Wyniki tych badań pomogą nam jeszcze precyzyjniej kreować ofertę różnych aktywności dla Was. Liczymy, że podczas realizacji projektu powstanie wiele wspaniałych inicjatyw oddolnych, które z dumą będziemy wspierać.