Kurs języka angielskiego dla seniorów

Poziom kursu – początkujący, podstawowy A1 / A2

Wymagania co do uczestników: osoby po 50 roku życia, bezrobotne lub bierne zawodowo lub pracujące.

Kurs odbywał się będzie 2 razy w tygodniu po 2-3 godz. lekcyjne. Terminy i godziny zajęć zostaną ustalone podczas spotkania informacyjnego, które odbędzie się w Łaskim Domu Kultury (w sali 41 na I piętrze) w piątek 20 grudnia o godzinie 18.00

Szczegółowe informacje: (43) 675 54 84