fbpx

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury w Łasku.

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury – o co chodzi?

Celem konkursu jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.  

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje kultury w  kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej.Jego ogromnym atutem i wyjściem naprzeciw potrzebom potencjalnych beneficjentów jest brak wymogu wkładu własnego, który w dzisiejszych realiach dla wielu, zwłaszcza mniejszych i mniej zasobnych instytucji, mógłby być przeszkodą nie do pokonania. Projekty mogą być w 100% realizowane ze środków grantowych.

W czasie trwanie projektu grantobiorca:

  • weźmie udział w cyklu szkoleń NCK,
  • skorzysta z pomocy tutora cyfrowego,
  • zakupi niezbędny sprzęt, oprogramowanie i licencje.

Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem instytucji kultury. Wpłynęło 1221 wniosków, z czego 1019 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, którzy otrzymają łączne dofinansowanie w kwocie 26 430 500 złotych.

źródło: Narodowe Centrum Kultury.

Wśród 200 Grantobiorców znalazł się Łaski Dom Kultury. Nasz projekt – Studio Kultura 2.0 spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony NCK.

W ramach dotacji zakupimy wyposażenie do studia nagraniowego. Naszym celem jest realizowanie autorskich podcastów, nagrań z koncertów, a nawet profesjonalnych nagrań ścieżek audio i masteringu. To wielowymiarowy i złożony projekt. Tym bardziej cieszymy się z wyzwania, z którym przyjdzie nam się mierzyć. Dzięki pomocy tutorów z Narodowego Centrum Kultury na pewno uda nam się zrealizować projekt. Studio będzie miejscem otwartym i dostępnym (również dla osób ze szczególnymi potrzebami). Chcemy, aby nasze Studio Kultura 2.0 pomogło zrealizować Wasze pasje i marzenia.

Na plakacie znajdują się informacje dotyczące realizacji projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury
Grafika promująca Konwersję Cyfrową DK