fbpx

ETNO RE:WITALIZACJE

Projekt „ETNO re:WITALIZACJE” realizowany jest przez Fundację Monumentum Iudaicum Lodzense wraz z Łaskim Domem Kultury dzięki dofinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury z Programu „EtnoPolska”.

Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat historycznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań sztuki oraz kształtowanie otwartych, twórczych i świadomych własnej tożsamości młodych mieszkańców Łasku. Projekt przedstawi ciągłość czterech kultur (polskiej, niemieckiej, żydowskiej i rosyjskiej) z uwzględnieniem religii, obrzędowości, architektury i sztuki sakralnej.

Wpis na blogu RamPaPam Łaskiego Domu Kultury dotyczący projektu Etno re:Witalizacje

Program edukacyjno-animacyjny projektu rozpocznie się od spotkania z duchownymi, będą one punktem wyjścia i podstawą do rozmowy o kulturach nieznanych uczestnikom. Zaproszeni goście opowiedzą o tradycji kulturowej i obrzędowej. Uczestnicy będą porównywać nieznane sobie świątynie z architekturą kościołów katolickich. W tym celu zostanie przygotowana broszura z materiałami dydaktycznymi i zadaniami dostosowanymi do wieku uczestników. Program przewiduje spacer po cmentarzach, który pozwoli odnaleźć motywy sztuki tradycyjnej i dzieła kamieniarskie, by następnie namalować ikony nawiązując do tradycyjnej wycinanki żydowskiej przez wykonanie szablonu i odbicie go za pomocą spreju.

Przedsięwzięcie dzięki dużemu walorowi edukacyjnemu ukierunkowanemu na poznanie historii i wielokulturowej tożsamości Łasku jest sposobem budowania patriotyzmu lokalnego. Podstawą projektu będzie przypomnienie tożsamości miejsc, na które zwrócona zostanie uwaga dzieci i młodzieży. Program projektu to układ przemienny wycieczek i spotkań z zajęciami warsztatowymi i interaktywnymi. Działania w projekcie zostały tak pomyślane, by innowacyjne warsztaty nakierowane były na przygotowanie do kreatywnych i samodzielnych działań twórczych oraz rozwijania kompetencji odbiorców tradycyjnych dzieł kultury.

Efektem przeprowadzenia projektu będzie aplikacja na urządzenia mobilne, umieszczona w serwisie “Google Play”, opowiadająca o kulturze Żydów, Niemców i Rosjan mieszkających w Łasku. Ponadto materiały zamieszczone na stronie projektu, będą dostępne na zasadach wolnych licencji CC BY NC ND 3.0.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz słuchaczy Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Każdy uczestnik weźmie udział w ok. 9 spotkaniach.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: s.zbijewska@laskidomkultury.com.pl. W tytule e-maila proszę wpisać “Projekt Etno.Polska”.