Akcja krwiodawstwa

Informacje o wydarzeniu

  • -

Przypominamy, że 26 sierpnia akcja krwiodawstwa w ŁDK odbędzie się zgodnie z zachowaniem wszystkich przepisów dotyczących obecnej wyjątkowej sytuacji.


Harmonogram na rok 2020:

  • 23.01.2020
  • 09.04.2020
  • 18.06.2020
  • 26.08.2020
  • 05.11.2020

Przyjdź i podziel się najcenniejszym z leków.

Każdemu krwiodawcy po oddani krwi przysługuje:

  • ekwiwalent kaloryczny (8 czekolad, batonik)
  • zwolnienie do szkoły, uczelni, pracy – dzień wolny usprawiedliwiony
  • nieodpłatne badania: oznaczenie grupy krwi, badania wirusologiczne na obecność HIV, żółtaczki typu B i C oraz bakterii kiły.

Akcja podobru krwi organizowana jest przy współpracy z RCKiK oddział w Łodzi.