Akcja krwiodawstwa

Harmonogram na rok 2019:

  • 20.02.2019
  • 24.04.2019
  • 26.06.2019
  • 07.07.2019 (ambulans)
  • 28.08.2019
  • 13.11.2019

Przyjdź i podziel się najcenniejszym z leków.

Każdemu krwiodawcy po oddani krwi przysługuje:

  • ekwiwalent kaloryczny (8 czekolad, batonik)
  • zwolnienie do szkoły, uczelni, pracy – dzień wolny usprawiedliwiony
  • nieodpłatne badania: oznaczenie grupy krwi, badania wirusologiczne na obecność HIV, żółtaczki typu B i C oraz bakterii kiły.

Akcja podobru krwi organizowana jest przy współpracy z RCKiK oddział w Łodzi.