Łaski Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonuje w strukturach Łaskiego Domu Kultury i działa już dziesiąty rok. Zaistniał dnia 7 października 2008 roku, kiedy to - jak w prawdziwym uniwersytecie - zabrzmiało uroczyste „Gaudeamus”, a wykład inauguracyjny pt. „Spojrzenie na Afrykę oczyma świadka” wygłosił o. Kazimierz Bartkiewicz. Organizacją i koordynacją ŁUTW zajmuję się grupa wolontariuszy: 9-osobowy Zarząd i liderzy sekcji zainteresowań. Słuchacze w liczbie około 170 to przedstawiciele różnych zawodów, szczególnie osoby starsze, które kończą pracę zawodową, poszukują nowych form aktywności intelektualnej i społecznej.  Uniwersytet poprzez swoją ofertę edukacyjną i kulturalną umożliwia wzbogacenie wiedzy i umiejętności, rozwijanie zainteresowań, różnych talentów i pasji oraz podnoszenia sprawności fizycznej. Przyczynia się do zaspokajania potrzeby kontaktu z innymi ludźmi, czerpania radości ze wspólnego działania i daje poczucie dobrze wykorzystanego czasu.

Główne formy działalności to wykłady oraz sekcje zainteresowań, warsztaty i lektoraty języków obcych. Wykłady obywają się z reguły co dwa tygodnie, we wtorki przed południem, z udziałem profesorów wyższych uczelni i innych specjalistów. Tematyka jest bardzo zróżnicowana, np. z dziedziny prawa, medycyny, psychologii, historii, muzyki, malarstwa, literatury, religioznawstwa, zdrowego stylu życia i turystyki.

Bogata jest też oferta zajęć grupowych, odbywających się na ogół raz lub dwa razy w tygodniu. Są to sekcje: informatyczna, plastyczna (malarska, decaupage, robótki ręczne), taneczna, turystyczna i sportowa (gimnastyka usprawniająca i pływalnia). Są warsztaty literackie, lektorat języka angielskiego (zróżnicowane poziomy) oraz zespół wokalny. Okresowo prowadzone są różne kursy, jak: fotografowania, samoobrony, udzielania pierwszej pomocy medycznej, florystyki, a także warsztaty psychologiczne i kulturoznawcze.

Ponadto, odbywają się koncerty muzyczne, wystawy obrazów, spotkania z podróżnikami, wieczory literackie i wieczorki integracyjne. Dużym powodzeniem cieszą się comiesięczne wyjazdy do Uniejowa na baseny termalne, wyjazdy do łódzkich teatrów , wycieczki do lasu (z ogniskiem w leśniczówce) i wiosenny rekreacyjny piknik . Organizowane są również jedno i kilkudniowe wycieczki krajoznawcze, w tym zagraniczne; działa grupa koleżeńskiego wsparcia. Łaski Dom Kultury, gdzie odbywają się prawie wszystkie zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jest bardzo przyjaznym miejscem dla seniorów, a to niewątpliwie za sprawą życzliwego nastawienia dyrekcji i całego personelu tej placówki.

 

 

ŁUTW na Facebooku - bieżące informacje i wydarzanie dotyczące działalności Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Nadchodzące Wydarzenia

  19 Cze 2018   17:00 - 18:00
   Zakończenie roku szkolnego SOM
  20 Cze 2018   10:00 - 20:00
   Łaskie Manewry Teatralne
  22 Cze 2018   18:00 - 20:00
   Powroty - finisaż wystawy Andrzeja Mary Jr.

Wejdź do strefy zajęć

 • _DSC4050.jpg
 • _DSC4424.jpg
 • _DSC4189.jpg
 • _DSC4407.jpg
 • _DSC4220.jpg
 • _DSC3965.jpg
 • _DSC4402.jpg
 • _DSC4130.jpg
 • _DSC4176.jpg
 • _DSC4087.jpg
 • _DSC4282.jpg
 • _DSC4081.jpg
 • _DSC4528.jpg
 • _DSC4412.jpg
 • _DSC4204.jpg
 • _DSC4356.jpg
 • _DSC4054.jpg
 • _DSC4351.jpg
 • _DSC4527.jpg
 • _DSC4450.jpg

Kostiumeria teatralna ŁDK

Biuletyn Informacji Publicznej