Społeczne Ognisko Muzyczne w Łasku istnieje i działa na terenie miasta od 50 lat. Powstało w listopadzie 1965 roku z inicjatywy ówczesnego Dyrektora Powiatowego Domu Kultury pana Józefa Ryszarda Sarosieka, którego starania aktywnie poparli rodzice zainteresowani możliwością indywidualnej gry na instrumentach tworząc Stowarzyszenie Przyjaciół Społecznych Ognisk Artystycznych. Obecnie SOM działa w ramach Łaskiego Towarzystwa Kulturalnego, mającego siedzibę w Łaskim Domu Kultury. Zasadniczym celem działalności Ogniska Muzycznego jest wychowanie uczniów na przyszłych wykonawców i odbiorców muzyki, ich czynnego uczestnictwa w ruchu amatorskim oraz przygotowania szczególnie uzdolnionych słuchaczy do dalszego kształcenia w szkolnictwie muzycznym. Ustabilizowana kadra nauczycielska legitymująca się imponującym stażem pracy ma ogromny wpływ na wyniki pracy pedagogicznej. Nauczają gry na: fortepianie, akordeonie, klarnecie, skrzypcach, mandolinie, saksofonie oraz na instrumentach elektronicznych tzw. keyboardach. Lekcje prowadzone są tylko indywidualnie, to znaczy, że nauczyciel pracuje na lekcji wyłącznie z jednym uczniem. Tylko taki sposób nauczania daje gwarancje opanowania gry na instrumencie. Nauka prowadzona jest według cykli: dziecięcego i młodzieżowego. W ciągu roku obowiązują dwa egzaminy sprawdzające wyniki nauczania, a po roku nauki uczniowie otrzymują świadectwo promujące na kolejny rok nauki. Osoby kończące cykl nauczania przystępują do egzaminu dyplomowego i otrzymują świadectwa ukończenia Społecznego Ogniska Muzycznego. Nauka w SOM jest płatna. Z uwagi na indywidualne lekcje opłata wynosi 130zł miesięcznie. Kadra nauczycielska stara się, aby najzdolniejsi uczniowie kontynuowali naukę w szkołach muzycznych.

 

 

 50 Lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Łasku

Starania grupy zaangażowanych społeczników z Łasku, której przewodził p. Józef Ryszard Sarosiek, doprowadziły do zawiązania się Stowarzyszenia Przyjaciół Społecznych Ognisk Muzycznych. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w październiku 1965 r., wybrało zarząd, którego pierwszym prezesem został pan Marian Kaźmierski. Zasadniczym zadaniem Stowarzyszenia było upowszechnienie kultury muzycznej. W tym celu, Zarząd podjął się zorganizowania Społecznego Ogniska Muzycznego w Łasku. Rekrutacja i przesłuchania wstępne, sprawdzające predyspozycję do nauki gry na instrumentach zaowocowały przyjęciem 74 uczniów. 50 lat temu kierownictwo Ogniska przystąpiło do pracy bez żadnych środków finansowych i pomocy z zewnątrz, korzystając tylko z pomieszczeń i instrumentów muzycznych będących na wyposażeniu Powiatowego Domu Kultury. Symbioza Społecznego Ogniska Muzycznego i Powiatowego Domu Kultury, obecnie Łaskiego Domu Kultury, trwa nierozerwalnie do dziś, a nasza współpraca jest wręcz modelowa. Pierwszym kierownikiem SOM był pan Józef Sarosiek. To na jego barkach spoczęły wszelkie sprawy związane ze zorganizowaniem nowej placówki. W działaniach administracyjnych wspierała go panie Jolanta Rybczyńska i Sławomira Sarosiek. Pierwsi uczniowie, uczyli się gry na fortepianie, akordeonie i gitarze. W kolejnych latach oferta nauki została rozszerzona i tak pojawiła się mandolina, skrzypce, klarnet, saksofon, instrumenty elektroniczne. Od roku 1967 kształtował się trzon kadry pedagogicznej. W tym czasie podjęli pracę: Bronisława Pałuszyńska i Tadeusz Ziółkowski, a w roku szkolnym 1970/71 Grażyna Koziara i Jerzy Ślęzak. Ogółem w SOM pracowało 33 nauczycieli. Szczególnie duże zasługi w kształtowaniu i rozwoju Ognisko zawdzięcza p. Bronisławie Pałuszyńskiej, która przez wiele lat pełniła obowiązki dyrektora do spraw pedagogicznych, w a latach 1980 – 1990 samodzielnie kierowała placówką. To właśnie dzięki Jej pracy Społeczne Ognisko Muzyczne w Łasku osiągnęło bardzo wysoką pozycję w działalności umuzykalniającej na terenie miasta, gminy, powiatu i województwa. Rozwinięte zostało również kształcenie muzyczne poza Łaskiem,poprzez organizowanie filii nauczania. W latach 1974 – 1996 dzięki SOM w Łasku istniały filie w Widawie, Wodzieradach, Brzykowie, Kolumnie, Buczku, Kwiatkowicach, Wrzeszczewicach i Chociwiu. Działalność SOM prowadzona była do roku 1976 w oparciu o Wydział Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Łasku. W latach 1976 – 1996 korzystaliśmy z pomocy Sieradzkiego Towarzystwa Muzycznego im. Cypriana Bazylika w Sieradzu. Od roku 1996 naszym poczynaniom patronuje Łaskie Towarzystwo Kulturalne. Obecnie prowadzimy zajęcia tylko na terenie miasta, chociaż dojeżdżają do nas uczniowie z Buczku, Zelowa, Okupa, Wiewiórczyna. Naszym celem jest upowszechnianie kultury muzycznej, rozwijanie zdolności muzycznych, a przede wszystkim zdobycie umiejętności gry na wybranym instrumencie. Uzdolnieni muzycznie uczniowie z reguły kontynuują naukę w szkołach muzycznych, jak również decydują się na studia w tym kierunku. W ciągu 50 – lecia naszej działalności 70 osób kształciło się w szkołach muzycznych. Rozwijali swoje artystyczne talenty, spełniając się w niełatwej dziedzinie jako muzycy instrumentaliści. Doceniamy pracę uczniów, którzy przeszli cały cykl kształcenia i otrzymali dyplom ukończenia SOM. Dyplom ten otrzymało 305 uczniów. W październiku 2015r. świętować będziemy jubileusz 50 – lecia Społecznego Ogniska Muzycznego w Łasku.

Obecnie naukę gry na instrumentach prowadzą panie Elżbieta Antoniak, Grażyna Koziara, Iwona Szkudlarek, panowie Jerzy Ślęzak, Kamil Kaczmarek, Mateusz Gliński i Karol Bednarski. Ta siedmioosobowa kadra jest w stanie zapewnić naukę gry na fortepianie, akordeonie, gitarze, mandolinie, skrzypcach, klarnecie, saksofonie, keyboardzie i perkusji. Zapraszamy na zajęcia.

Grażyna Koziara

Nadchodzące Wydarzenia

  27 Kwi 2018   19:00 - 21:00
   Koncert Beaty Przybytek
  09 Maj 2018   18:00 - 20:00
   Intymność - wernisaż wystawy fotografii Szymona Kobusińskiego
  12 Maj 2018   10:00 - 14:00
   Scrapbooking - warsztaty
  14 Maj 2018   19:00 - 21:00
   Koncert Stachura, Machalica
  26 Maj 2018   10:00 - 20:00
   MST 2018

Wejdź do strefy zajęć

 • _DSC4293.jpg
 • _DSC4034.jpg
 • _DSC4440.jpg
 • _DSC4085.jpg
 • _DSC4214.jpg
 • _DSC4528.jpg
 • _DSC4454.jpg
 • _DSC4380.jpg
 • _DSC4147.jpg
 • _DSC4028-Pano.jpg
 • _DSC4025.jpg
 • _DSC4444.jpg
 • _DSC4104.jpg
 • _DSC4217.jpg
 • _DSC4522.jpg
 • _DSC4081.jpg
 • _DSC3992.jpg
 • _DSC4150.jpg
 • _DSC4437.jpg
 • _DSC4353.jpg

Kostiumeria teatralna ŁDK

Lokomotywą po wiedzę.

Biuletyn Informacji Publicznej